Omaž Josipu Siliću u sklopu “Cetinjskih filoloških dana”