On-line kurs crnogorskog jezika za dijasporu

Direktor Uprave za dijasporu Predrag Mitrović i dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Adnan Čirgić potpisali su danas Sporazum o saradnji između ove dvije institucije.

“Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje kroz realizaciju zajedničkih projekata, organizovanje zajedničkih radionica, konferencija i seminara, izdavanje zajedničkih publikacija, razmjena publikacija, pomoć u edukaciji dijaspore iz oblasti crnogorskog jezika i kulture, izrada nastavnog plana za kurs crnogorskog jezika online, kao i ostalih oblika saradnje od obostranog interesa”, saopšteno je iz Uprave.

Kako su dodali, predviđeno je da prva u nizu zajedničkih aktivnosti Uprave i Fakulteta bude realizacija projekta on-line kursa crnogorskog jezika koji će biti dostupan i na jezicima zemalja sa najvećom koncentracijom dijaspore, prije svega, engleskom i španskom, a u drugoj fazi i turskom i albanskom jeziku.

“Prepoznajući da je jezička veza osnov za očuvanje identiteta kod naše dijaspore, potpisnici sporazuma razgovarali su i o drugim konkretnim oblicima saradnje, kroz organizaciju kurseva i škola crnogorskog jezika u zemlji i inostranstvu, izdavanje udžbenika i ostalih oblika saradnje koji imaju za cilj obnovu i njegovanje jezičkih veza izmedju dijaspore i matice Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Izvor: Cdm portal