Porfirogenitivno poglavlje o Skaviniji Diokliji u svijetlu materijalnih tragova – arheoloških nalaza