Potpisan Bilateralni ugovor o akademskoj saradnji s GAU Univerzitetom iz Gruzije

Dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost prof. dr Adnan Čirgić i predśednik Georgian American Univerziteta (GAU) iz glavnoga grada Gruzije Mr. R. Michael Cowgill potpisali su Bilateralni ugovor kojim se predviđa akademska saradnja između ove dvije institucije.

Svrha Ugovora je saradnja u oblasti visokoškolskoga obrazovanja, naučnoistraživačkoga rada i kulture kroz razmjenu informacija i akademskih sadržaja, podsticanje zajedničkih učešća na međunarodnim naučnim konferencijama, organizaciju treninga, radionica, seminara, kurseva jezika, konferencija i drugih programa od obostranoga interesa, sprovođenje zajedničkih istraživačkih i izdavačkih aktivnosti i realizaciju programa mobilnosti studenata i akademskoga osoblja. 

Ovim Ugovorom je nastavljena praksa institucionalnoga ulančavanja i saradnje Fakulteta za crnogorski jezik i književnost sa srodnim inostranim visokoškolskim institucijama u cilju uspostavljanja akademskoga dijaloga i promocije nacionalne jezičke, književne i kulturne tradicije.