Potpisan međuinstitucionalni ugovor o saradnji s Univerzitetom u Lođu

Dekan Fakulteta za crnogoriski jezik i književnost, prof. dr Adnan Čirgić potpisao je međuinstitucionalni ugovor o saradnji s prorektorom za međunarodne odnose Univerziteta u Lođu, prof. dr Lukašom Boguckim. Ugovorom se predviđaju razmjene nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus + programa.

Realizacija ugovora počeće od oktobra tekuće godine, kada će biti objavljen konkurs za prijavu zainteresovanih kandidata za planirane mobilnosti.