Potpisan Memorandum o razumijevanju s Unverzitetom u Gdanjsku

Dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost prof. dr Adnan Čirgić i prorektorka za međunarodnu saradnju Univerziteta u Gdanjsku prof. dr Anna Jurkowska-Zeidler potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim se predviđa akademska saradnja između ove dvije institucije.

Memorandum o razumijevanju pruža osnov za zajedničku saradnju u svrhu: sprovođenja programa mobilnosti za studente, akademsko i neakademsko osoblje, razmjenu informacija i akademskih sadržaja, organizaciju treninga, radionica, seminara, kurseva jezika, konferencija i drugih programa od obostranoga interesa, sprovođenje zajedničkih istraživačkih i izdavačkih aktivnosti.

Memorandum je potpisan na pet godina.