Potpisan Sporazum o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Univeziteta u Kanzasu i FCJK