Potpisan sporazum o saradnji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru potpisali su 11. 9. 2019. godine sporazum o saradnji. Sporazum definiše saradnju ove dvije visokoškolske ustanove na planu zajedničkih naučno-istraživačkih projekata mobilnosti nastavnika, istraživača i studenata. Sporazum o saradnji potpisali su u ime FCJK dekan prof. dr Adnan Čirgić i u ime IUNP prorektor prof. dr Amela Lukač-Zoranić.