Potpisan sporazum o saradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka