Povelja FCJK za poseban doprinos montenegristici

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje profilisan je kao ustanova koja okuplja najvredniji kadar montenegristike, a u djelovanju te ustanove zaživjela je praksa i javnoga priznavanja ostvarenih rezultata. Vrednovanje se posvjedočuje dodjeljivanjem Povelje Fakulteta za crnogorski jezik i književnost za poseban doprinos montenegristici. Povelja je ustanovljena i prvi put dodijeljena na međunarodnoj konferenciji Cetinjski filološki dani I 2017.

Ovogodišnji dobitnici toga priznanja su:

akademik Emil Tokaž, akademik Sreten Perović i akademik Vukić Pulević.

Svaki je od kandidata profesionalnom i ljudskom biografijom građenom decenijama zaslužio ovo priznanje.

Akademik Emil Tokaž, poljski lingvista, slavista svjetskoga ugleda, svoju je posvećenost crnogorskoj jezičkoj problematici posvjedočio tokom posljednjih tridesetak godina. Recenzirao je više  knjiga iz montenegristike,  pisao  je i objavljivao u časopisima i zbornicima s konferencija kod nas i u inostranstvu, član je međunarodne redakcije časopisa Lingua Montenegrina, nekoliko je mlađih naučnika koji su kod njega branili doktorsku tezu usmjerio na montenegrističke teme nakon čega su kao rezultat dobijene monografije na poljskome jeziku itd.

Rad akademika Sretena Perovića višestruko je značajan za utemeljivanje i razvitak montenegristike. Kao istoričar književnosti i kritičar doprinio je osvjetljavanju naše osobito dramske i poetske književne tradicije. Autor je prve enciklopedijske jedinice koja je nosila naziv Crnogorska književnost. Kao antologičar i urednik potpisao je brojna izdanja kojima se afirmiše crnogorsko književno nasljeđe, jezička i kulturna baština.

Akademik Vukić Pulević, biolog-botaničar, dao je dragocjen doprinos crnogorskoj onomastici, konkretno razumijevanju i pravilnome tumačenju fitotoponima. Njegovim je multidisciplinarnim pristupom odbačena golema masa pogrešnih i proizvoljnih određenja što su ih lingvisti uporno činili posežući za botaničkim registrima nekri- tički i bez konsultovanja biologa-botaničara.

Povelja FCJK za poseban doprinos montenegristici biće uručena 10. septembra na otvaranju međunarodne konferencije Cetinjski filološki dani II koja je ove godine okupila naučnike s 18 univerziteta s četiri kontinenta.