Predavanje „Akcentuacija imenskih o-osnova u Podgorici“

Mate Kapović, redovni profesor na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, održao je 22. 2. 2022.  na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju predavanje na temu „Akcentuacija imenskih o-osnova u Podgorici“. 

Kapović je istakao da je predavanje dio jednoga šireg projekta, koji izvodi u saradnji s dekanom FCJK Adnanom Čirgićem i čiji je cilj da se savremenim metodama opiše akcenat Podgorice. To znači da će u interpretaciji akcenta podgoričkoga govora biti primijenjen morfološki pristup, tj. prikazaće se kako se akcenat ponaša u različitim gramatičkim kategorijama date riječi.

U uvodnome dijelu izlaganja prof. Kapović je ukazao na određene dijalektološke i sociolingvističke činjenice. Podgorica je moderan grad, ali ima arhaičan staroštokavski govor, a po toj staroštokavštini se crnogorski jezik i prepoznaje van Crne Gore. Stoga se može reći da govor Podgorice ima tzv. prikriveni prestiž: službeno je standardizovan novoštokavski, kojemu staroštokavci uglavnom prilagođavaju govor u javnim nastupima. Ipak budući da je Podgorica glavni grad, sama ta činjenica podgoričkome govoru daje određeni prestiž, pa se on može čuti u javnosti, u medijima…

Na brojnim primjerima potom je prikazao kako se kroz paradigmu ponaša akcenat imenica muškoga roda u podgoričkome govoru, upoređujući podatke s drugim crnogorskim govorima, ali i s praslovenskim stanjem.