Predstavnik FCJK na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Lođu

Međunarodna naučna konferencija Jęzik – Region – Kultura počela je juče u Lođu.
Novica Vujović s Fakulteta za crnogorski jezik i književnost učestvuje s temom Crnogorska onomastika u kontekstu slovenske onomastike (povodom projekta Słowiańska onomastyka, encyklodedia, tom II, Warszawa – Kraków, 2003). Vujović je predstavio razvoj crnogorske onomastike i širi društveni kontekst u prošlosti i danas u kojemu je stasavala montenegristika a što je sve uslovilo da je donedavno postojao netačan tretman dijalekatske i onomastičke građe crnogorskoga jezika. Budući da je taj kapitalni projekat enciklopedije slovenske onomastike realizovan u Poljskoj, osobito su se za ovu temu zainteresovale poljske kolega, pa se tokom rasprave došlo do zaključka da se izrada narednoga toma i njemu slični projekti za pitanja crnogorske dijalektoligije i onomastike moraju temeljiti na rezultatima potvrđenim u savremenoj montenegristici.
Organizatori konferencije su Katedra za poljsku dijalektologiju i logopediju na Filoškom fakultetu u Lođu. Dekan Filološkog fakulteta Joanna Jablkovska na otvaranju je posebno istaknula značaj konferencije zbog učešća predstavnika nekolika univerziteta iz Ukrajine te Fakulteta za crnogorski jezik i književnost s Cetinja.
Irena Jaros, šef Katedre za poljsku dijalektologiju i logopediju tokom rasprave upoznala je učesnike s iskustvom koje ima u saradnji s FCJK, pohvalila vidljivost rada te ustanove zahvaljujući časopisu Lingua Montenegrina i Cetinjskim filološkim danima te podśetila da je na prethodnoj konferenciji u Lođu dio programa bila i promocija Dijalektologije crnogorskoga jezika autora Adnana Čirgića.
Na ovogodišnjoj konferenciji učestvuju 32 naučnika.