Privremene mjere za sprečavanje nastanka i širenja koronavirusa

Ministarstvo zdravlja Crne Gore, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti naredilo je preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja koronvirusa.
Jedna od privremenih mjera je i prekid obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama, u trajanju od najmanje 15 dana, počev od 16. marta 2020. godine.

S tim u vezi, obavještavamo da se nastava na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost obustavlja, počev od poneđeljka 16. marta 2020. godine.

http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2020/03/Naredba.pdf