Prof. dr Adnan Čirgić dobitnik Trinaestojulske nagrade

Prof. dr Adnan Čirgić, dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost − Cetinje, dobitnik je Trinaestojulske nagrade za 2018. godinu. Odluku je saopštio žiri koji su činili: Rajko Todorović Todor, predśednik, Ilija Vujošević, Igor Lakić, Miomir Vojinović i Asim Dizdarević.

Nije mali broj, razumije se, onih koji su djelo Adnana Čirgića prihvatili kao prvorazrednu literaturu o temama kojima se naš lingvista bavi. Čirgić je danas istinski nastavljač generacije vrijednih dijalektologa što su se ostvarili u vijeku koji je za nama. Uza sve što ga legitimiše kao predana istraživača na polju dijalektologije, pokazao je i veliku upućenost u problematiku usmene književnosti. Za Čirgićem su se bacali glasinama, podmetali mu laži, smještali neprijatnosti sve dok se to ime u filologiji nije objektivizovalo do mjere jednoga od najuglednijih lingvista koje je ovaj narod imao.

Ovoga su puta istaknuti naučnici iz bogate Čirgićeve bibliografije izdvojili i za Trinaestojulsku nagradu predložili knjige Crnogorska usmena tužbalica i Dijalektologija crnogorskoga jezika. Kandidatutu su potpisali: Mark Grinberg, Emil Tokaž, Josip Silić, Ljudmila Vasiljeva, Milorad Nikčević, Hasnija Muratagić-Tuna, Robert Bonjkovski, Nenad Vujadinović, Miomir Abović, Aleksandar Radoman, Ethem Mandić, Sanja Orlandić, Aleksandar Čogurić, Novica Vujović i dr.

Novica Vujović