Promocija knjige dr Bobana Batrićevića “Bog našeg nacionalizma”