Promocija knjige Steva Vučinića “Prilozi proučavanju Ljetopisa Popa Dukljanina i ranosrednjovjekovne Duklje”