Promocija romana Dejana Vukovića „Dokleanka“

STVARNOST I(LI) IMAGINACIJA

(Fantastički diskurs Vukovićeva djela)

U petak, 28. septembra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost s Cetinja biće organizovana promocija romana Dokleanka autora Dejana Vukovića.

Dokleanka (Knjiga o Ani) je roman savremene crnogorske proze u čijoj se osnovi nalazi čuveni antički mit o pjevaču i sviraču Orfeju i njegovoj tragičnoj ljubavi, odnosno neuspjelom pokušaju da vrati svoju ženu Euridiku iz podzemnog svijeta. Ovaj mit Vuković rekontekstualizuje i bogati novim značenjem gradeći tako narativnu strukturu djela koje pripada posebnom tipu fantastičke književnosti – fantastika realnosti.

U okviru promocije prisutni studenti, profesori, zainteresovani građani i stručna javnost imaće priliku da se upoznaju s inovativnim metodama, pripovjedačkim postupcima postmodernoga usmjerenja, modernom strukturom romana, dozivanjem paralelnih priča, ljubavnim motivima, kao interakcijom realnih i fantastičkih elemenata kojima se Vukovićevo djelo približava fantastičkoj prozi jednoga od najčitanijih autora južnoslovenske književnosti, Milorada Pavića.

Promocija će se održati u Sali 1 Fakulteta za crnogorski jezik i književnost s početkom u 12 sati. Pored autora, o knjizi će govoriti Marijana Terić i Sofija Kalezić. Ulaz je otvoren za sve zainteresovane pośetioce.