Promovisana knjiga Bobana Bartićevića “Bog našeg nacionalizma”