Rang lista kandidata upisanih na prvu godinu studija studijske 2021/2022. godine – drugi upisni rok

Upis primljenih kandidata obaviće se u poneđeljak 26. jula u prostorijama Studentske službe u periodu od 10-12 h. Primljeni kandidati su dužni da prilože dvije fotografije za indeks i dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u kopirnici).