Rang lista kandidata upisanih na prvu godinu studija studijske 2022/2023.

Upis kandidata obaviće se 28. jula 2022. godine od 10 do 12 h u Studentskoj službi Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Za upis je potrebno donijeti dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u knjižari) i dvije fotografije.
Dobro došli na FCJK!