Rang lista kandidata upisanih na prvu godinu studija studijske 2022/2023. – prvi upisni rok

Upis primljenih kandidata obaviće se u poneđeljak 11. jula u prostorijama Studentske službe u periodu od 10 do 12 h. Primljeni kandidati su dužni da prilože dvije fotografije za indeks i dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u kopirnici).