Rang lista kandidata upisanih na prvu godinu studija studijske 2022/2023. – treći upisni rok

Upis primljenih kandidata obaviće se u srijedu 7. septembra u prostorijama Studentske službe u periodu od 10 do 12 h. Primljeni kandidati su dužni da prilože dvije fotografije za indeks i dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u knjižari).