Rang lista kandidata upisanih na prvu godinu studija studijske 2023/2024. godine – Prvi upisni rok

Upis primljenih kandidata obaviće se 10. jula 2023. godine od 10 do 12 h u Studentskoj službi Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Za upis je potrebno donijeti dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u knjižari) i dvije fotografije.

Dobro došli na FCJK!