Rang lista kandidata upisanih u prvu godinu master studija studijske 2023/2024.

Upis kandidata obaviće se 5. oktobra 2023. godine od 10 do 12 h u Studentskoj službi Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Za upis je potrebno donijeti dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u knjižari) i dvije fotografije.
Dobro došli na FCJK!