Rang lista kanditata upisanih u prvu godinu studija studijske 2021/2022. godine – treći upsini rok

Upis primljenih kandidata obaviće se u utorak 14. septembra u prostorijama Studentske službe u periodu od 10-14 h. Primljeni kandidati su dužni da prilože dvije fotografije za indeks i dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u kopirnici).