Rang lista upisanih kandidata na prvu godinu master studija – studijske 2021/22.

Upis primljenih kandidata obaviće se 1. oktobra u periodu od 10-14 h u prostorijama Studentske službe. Za upis je potrebno priložiti dva popunjena ŠV obrasca i dvije slike za indeks.