Rasprava pred izradu školskoga pravopisa

U čast obilježavanja Međunarodnoga dana maternjega jezika (21. februar) upriličen je u Podgorici okrugli sto na temu „Školski pravopis crnogorskoga jezika“. Organizator rasprave je Fakultet za crnogorski jezik i književnost, a učestvovali su profesori znatnoga broja crnogorskih osnovnih i srednjih škola. Širokom je i stručnom raspravom dat veliki doprinos obilježavanju Dana maternjega jezika te pokazan visok nivo odgovornosti pred zahtjevnim poslom kakav je izrada školskoga pravopisa.

Fakultet je prošle godine formirao Komisiju za pravopis koju čine Sanja Orlandić, Jelena Šušanj, Adnan Čirgić i Novica Vujović, a poziv s obavještenjem o današnjoj raspravi prosvjetnim je radnicima upućen prije dva mjeseca. Neophodnost je nastavljanja poslova na objavljivanju i inoviranju standardološke literature najozbiljnije shvatila ustanova koja je na tome polju sve ovo vrijeme najpromišljenije i radila. Budući da je standardizacija otvoren i kontinuiran proces te da je, što je i prirodno, vrijeme pokazalo da je Pravopis crnogorskoga jezika potrebno u pogledu primjera osvježiti a u pogledu pravila neke segmente precizirati detaljnije, najuputnije je o tim temama pribaviti mišljenja, savjete, sugestije ili kritike od prosvjetnih radnika. Simbolika Međunarodnoga dana maternjega jezika bila je prigodan povod da se u Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“, a na poziv Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, okupi 40 profesora crnogorskoga jezika iz 33 škole. U vrlo sadržajnim diskusijama s predstavnicima Fakulteta profesori crnogorskoga jezika ukazali su na neka njima nejasna terminološka određenja, pisanje dvočlanih imena djelova naselja, pisanje toponima, takođe su otvorena značajna pitanja u vezi s akcenatskim sistemom standardnoga jezika, interpunkcijom, jezičkim priručnicima i pravopisima drugih štokavskih jezika i mnoga druga. Nije, međutim, mali broj onih koji su zbog drugih obaveza bili spriječeni da učestvuju, ali su e-poštom dostavili umjesne prijedloge.

Današnji je sastanak pokazao postojanje dragocjene želje i spremnosti svih kojih se tiče ova problematika da je rješavaju najširim konsenzusom, da joj doprinesu svim profesionalnim kapacitetima i iskustvom iz prakse kako bismo se u Školski pravopis crnogorskoga jezika svi mogli pouzdati.

Komisija za pravopis FCJK