Saopštenje za javnost

Dana 27. septembra 2021. godine Fakultet za crnogorski jezik i književnost pośetila je Delegacija Republike Češke. Sastanku su prisustvovali NJ. E. Karel Urban, Petra Ali Doláková i Miroslav Mašković u ime Ambasade Republike Češke, prof. dr František Šistek, član Međunarodnog komiteta za očuvanje i razvoj Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i prof. dr Adnan Čirgić, prof. dr Boban Batrićević, doc. dr Milan Marković i mr Sanja Orlandić ispred FCJK.

Ambasada Republike Češke izrazila je interesovanje da se upozna s dosadašnjim radom i doprinosom Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, institucionalnim položajem i izazovima kroz koje Fakultet prolazi u aktuelnom društvenom kontekstu. Cijeneći dosadašnje prijateljske veze brojnih čeških predstavnika i intelektualaca u afirmaciji crnogorske kulture, na sastanku je bilo riječi o unapređenju međunarodne naučne saradnje između Fakulteta i srodnih obrazovnih ustanova u Češkoj. Kao prvi korak dobre saradnje, na sastanku je dogovoreno da na FCJK tokom oktobra budu organizovani Dani češke kulture.

Ovim događajem FCJK nastavlja sa strategijom razvoja mreže internacionalne saradnje i promocije svojih aktivnosti na međunarodnoj sceni.