Saopštenje za javnost

S obzirom na to da se na fejsbuku pojavila vijest da FCJK osniva Konzervativnu partiju Crne Gore te da poziva članstvo i simpatizere na okupljanje, odlučno odbacujemo tu vijest kao lažnu i pozivamo građane da ne nasijedaju na jeftine provokacije.
Kao što je poznato, FCJK je javna visokoškolska ustanova. Samim tim FCJK ne može biti osnivač partije. A i da nema formalnih prepreka, naša ustanova kao kolektiv slobodnih i društveno odgovornih ljudi ne bi nametala partijske okove onima koji na FCJK rade ili studiraju. Ostajemo dosljedni afirmaciji montenegristike i razvijanju kritičke misli te borbi za građansko ustrojstvo društva u kome će svi imati jednaka, ustavno zagarantovana prava. Za takav angažman nam nije potrebna partija niti podređivanje interesima bilo koje partije u Crnoj Gori.

Uprava FCJK