Serijal gostujućih predavanja na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost

Od poneđeljka 19. IV do petka 23. IV 2021. godine, Fakultet za crnogorski jezik i književnost će biti domaćin serijala gostujućih predavanja prof. dr Amele Lukač Zoranić i prof. dr Branislave Vasić Rakočević s Internacionalnoga univerziteta u Novom Pazaru.

Prof. dr Amela Lukač Zoranić će održati predavanja na temu: Kultura, komunikacije, kontekst i moć.

Prof. dr Branislava Vasić Rakočević će održati predavanja na temu: Status fantastike u postmodernizmu.

Navedene aktivnosti se organizuju kao nastavak međuinstitucionalne saradnje Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Internacionalnoga univerziteta u Novom Pazarzu u okviru Erasmus+ programa mobilnosti akademskoga kadra.