U JU “Zahumlje” Nikšić održana promocija knjige “Dekonstrukcija hrišćanskog u Pekićevu Vremenu čuda” autora Milana Markovića