U JU „Zahumlje” održana promocija knjige „Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca” Adnana Čirgića