U JU Zahumlje održana tribina posvećena pjesniku Mirku Banjeviću

Povodom pola vijeka od smrti crnogorskoga pjesnika Mirka Banjevića u JU “Zahumlje” – Nikšić, održana je tribina pod nazivom Djelo Mirka Banjevića pola vijeka nakon pjesnikove smrti. Na tribini su govorili prof. dr Sofija Kalezić, književni kritičar Vlatko Simunović, mr Marijana Terić i pjesnik Đorđe Šćepović. Moderator tribine bio je Miro Nikolić.