U okviru DEUS-a održana promocija Zbornika „Cetinjski filološki dani I”

U organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, a u okviru manifestacije DEUS promovisan je Zbornik „Cetinjski filološki dani I”. O zborniku su govorili mr Janko Ljumović, mr Goran Drničić, mr Sanja Orlandić i mr Milan Marković.