U okviru DEUS-a promovisana biblioteka Patrimonium

U organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, a u okviru manifestacije DEUS promovisana je biblioteka FCJK Patrimonium. Na promociji su govorili Aleksandar Radoman, mr Aleksandar Čogurić, Ivana Vulić i mr Nikola Popović.