U Parlamentu Glavnoga grada održan Okrugli sto pod nazivom “Crnogorska kultura u svijetlu razvoja štamparstva i prosvjete”