Oglasna tabla

 Raspored ljetnji semestar 2017/2018. – I godina

Raspored ljetnji semestar 2017/2018. – II godina

 Raspored ljetnji semestar 2017/2018. – III godina

Raspored ljetnji semestar 2017/2018. – IV godina

 Akademski kalendar za 2017/2018. godinu

Termini kolokvijuma/ispita


I godina

  TERMINI POPRAVNIH ISPITA:

 • UVOD U TEORIJU KNJIŽEVNOSTI
  22. 8. u 10:00 h;
 • CRNOGORSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST
  22. 8. u 11:00 h;
 • KNJIŽEVNA GENOLOGIJA
  27. 8. u 10:00 h;
 • UVOD U LINGVISTIKU
  30. 8. u 9:00 h;
 • OSNOVI STAROSLOVENSKOGA JEZIKA
  30. 8. u 11:00 h;
 • PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA
  3. 9. u 9:00 h;
 • FONOLOGIJA I MORFONONOLOGIJA
  3. 9. u 9:00 h;
 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST I (ANTIKA)
  4. 9. u 9:00 h;
 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST II (SREDNJI VIJEK)
  4. 9. u 11:00 h;
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /

II godina

  TERMINI POPRAVNIH ISPITA:

 • ROMANTIZAM U JUŽNOSLOVENSKIM KNJIŽEVNOSTIMA
  24. 8. u 10:00 h;
 • ISTORIJA CRNOGORSKOGA JEZIKA OD POLOVINE XVIII VIJEKA
  25. 8. u 10:00 h;
 • MORFOLOGIJA
  PISMENI: 30. 8. u 9:00 h;
  USMENI: 30. 8. u 14:00 h;
 • TVORBA RIJEČI
  PISMENI: 30. 8. u 10:00 h;
  USMENI: 30. 8. u 14:00 h;
 • ISTORIJA CRNOGORSKOGA JEZIKA DO POLOVINE XVIII VIJEKA
  3. 9. u 9:00 h;
 • AKADEMSKO PISANJE
  3. 9. u 9:00 h;
 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST III (RENESANSA, BAROK I KLASICIZAM)
  4. 9. u 9:00 h;
 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST IV (ROMANTIZAM)
  4. 9. u 11:00 h;
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /

III godina

  TERMINI POPRAVNIH ISPITA:

 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST V (REALIZAM)
  21. 8. u 9:00 h;
 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST VI (MODERNIZAM)
  21. 8. U 11:00 h;
 • CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST REALIZMA I MODERNE
  22. 8. u 12:00 h;
 • JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI XX VIJEKA I
  23. 8. u 9:00 h;
 • REALIZAM I MODERNA U JUŽNOSLOVENSKIM KNJIŽEVNOSTIMA
  24. 8. u 12:00 h;
 • LEKSIKOLOGIJA I LEKSIKOGRAFIJA
  25. 8. u 12:00 h;
 • ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE
  27. 8. u 10:00 h;
 • CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST XX VIJEKA I
  30. 8. u 10:00 h;
 • DIJALEKTOLOGIJA S AKCENTOLOGIJOM
  3. 9. u 9:00 h;
 • PREGLED CRNOGORSKE FILOLOGIJE
  3. 9. u 9:00 h;
 • SINTAKSA REČENICE
  4. 9. u 10:00 h;
 • PRAVCI U LINGVISTICI
  4. 9. u 12:00 h;

IV godina

  TERMINI POPRAVNIH ISPITA:

 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST VII (POSTMODERNIZAM)
  21. 8. u 13:00 h;
 • JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI XX VIJEKA II
  23. 8. u 11:00 h;
 • CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST XX VIJEKA II
  30. 8. u 11:00 h;
 • PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA
  31. 8. u 15:30 h;
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /

Rezultati kolokvijuma/ispita


I godina

 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /

II godina

 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /

III godina

 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /

IV godina

 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /