Oglasna tabla

 Raspored zimski semestar 2017/2018. – I godina

Raspored zimski semestar 2017/2018. – II godina

 Raspored zimski semestar 2017/2018. – III godina

Raspored zimski semestar 2017/2018. – IV godina

 Akademski kalendar za 2017/2018. godinu

Termini kolokvijuma/ispita


I godina

 • Pravopis crnogorskoga jezika
  7. 11. u 9:30 h;
  -popravni I kolokvijum-
 • Engleski jezik I
  14. 11. u 13:15 h;
 • Svjetska književnost I (antika)
  15. 11. u 10:00 h;
 • Crnogorska usmena književnost
  16. 11. u 11:30 h;
  -popravni I kolokvijum-
 • Uvod u lingvistiku
  17. 11. u 12:30 h;
  -poravni I kolokvijum-
 • Uvod u teoriju književnosti
  20. 11. u 13:30 h;
  -popravni I kolokvijum-

II godina

 • Crnogorska književnost renesanse, baroka i prosvjetiteljstva
  -popravni I kolokvijum-
  6. 11. u 9:00 h;
 • Svjetska književnost III
  -popravni I kolokvijum-
  7. 11. u 11:30 h;
 • Morfologija
  10. 11. u 9:00 h;
 • Engleski jezik III
  14. 11. u 11:30 h;
 • Istorija crnogorskoga jezika do polovine XVIII vijeka
  24. 11. u 9:00 h;
 • Akademsko pisanje
  1. 12. u 14:15 h;

III godina

 • Svjetska književnost V (realizam)
  -popravni I kolokvijum-
  8. 11. u 12:30 h;
 • Istorija crnogorske kulture
  16. 11. u 9:00 h;
  -popravni I kolokvijum-
 • Sintaksa rečenice
  17. 11. u 12:30 h -sala 1;
  -popravni I kolokvijum-
 • Leksikologija i leksikografija
  22. 11. u 9:00 h -sala 2;
 • Realizam i moderna u južnoslovenskim književnostima
  23. 11. u 14:00 h -sala 1;
  -popravni I kolokvijum-
 • Crnogorska književnost realizma i moderne
  24. 11. u 9:00 h;

IV godina

 • Crnogorska književnost XX vijeka II
  6. 11. u 14:30 h;
  -popravni I kolokvijum-
 • Pedagoška psihologija
  8. 11. u 16:00 h;
  -odbrana eseja-
 • Organizacija nastave
  14. 11. u 14:00 h;
 • Svjetska književnost VII (postmodernizam)
  17. 11. u 14:00 h;
  -popravni I kolokvijum-
 • Južnoslovenske književnosti XX vijeka II
  29. 11. u 14:30 h;
  popravni I kolokvijum
 • Pedagogija
  24. 11. u 12:00 h;

Rezultati kolokvijuma/ispita