Oglasna tabla

Termini kolokvijuma/ispita

I godina II godina III godina IV godina
KNJIŽEVNA GENOLOGIJA
Prvi rok: 2. jun 9:00 h
Drugi rok: 23. jun 9:00 h
SVJETSKA KNJIŽEVNOST IV (XIX VIJEK I)
Prvi rok: 2. jun 12:00h
Drugi rok: 23. jun 12:00h
CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST XX VIJEKA I
Prvi rok: 2. jun 9:00 h
Drugi rok: 23. jun 9:00 h
OSNOVE INKLUZIVNOGA OBRAZOVANJA
Prvi rok: 2. jun 10:00 h
Drugi rok: 23. jun 10:00 h
SVJETSKA KNJIŽEVNOST II (SREDNJI VIJEK)
Prvi rok: 4. jun 9:00 h
Drugi rok: 25. jun 9:00 h
JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI XIX VIJEKA I
Prvi rok: 4. jun 12:00h
Drugi rok: 25. jun 9:00h
JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI XX VIJEKA I
Prvi rok: 4. jun 9:00 h
Drugi rok: 25. jun 9:00 h
METODIKA NASTAVE CRNOGORSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
Prvi rok: 8. jun 9:00 h
Drugi rok: 29. jun 9:00 h
CRNOGORSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST U JUŽ. KONTEKSTU
Prvi rok: 7. jun 9:00 h
Drugi rok: 28. jun 9:00h
CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST XIX VIJEKA I
Prvi rok: 7. jun 12:00h
Drugi rok: 28. jun 12:00h
SVJETKA KNJIŽEVNOST VI (MODERNIZAM)
Prvi rok: 7. jun 9:00 h
Drugi rok: 28. jun 9:00 h
INTERAKTIVNA PEDAGOGIJA
Prvi rok: 11. jun 10:00 h
Drugi rok: 2. jul 10:00 h
ENGLESKI JEZIK II
Prvi rok: 10. jun 9:00 h
Drugi rok: 1. jul 9:00 h
ENGLESKI JEZIK IV
Prvi rok: 10. jun 12:00h
Drugi rok: 1. jul 12:00h
PREGLED CRNOGORSKE FILOLOGIJE
Prvi rok: 10. jun 11:00 h
Drugi rok: 1. jul 11:00 h
INTERKULTULARNO OBRAZOVANJE
Prvi rok: 15. jun 10:00 h
Drugi rok: 6. jul 10:00 h
OSNOVI STAROSLOVNESKOGA JEZIKA
Prvi rok: 15. jun 9:00 h
Drugi rok: 6. jul 9:00 h
ISTORIJA CRNOGORSKOGA JEZIKA OD POL. XVII VIJEKA
Prvi rok: 15. jun 12:00h
Drugi rok: 6. jul 12:00h
PRAVCI U LINGVISTICI
Prvi rok: 16. jun 9:00 h
Drugi rok: 7. jul 9:00 h
FONOLOGIJA I MORFONOLOGIJA
Prvi rok: 17 jun. 9:00 h
Drugi rok: 8 jul. 9:00 h
MORFOLOGIJA II / TVORBA RIJEČI
Prvi rok: 17. jun
pismeni 9:00 h, usmeni 12:00h
Drugi rok: 8. jul
pismeni 9:00 h, usmeni 12:00h
DIJALEKTOLOGIJA S AKCENTOLOGIJOM
Prvi rok: 18. jun 9:00 h
Drugi rok: 9. jul 9:00 h
I godina master
OSNOVE INKLUZIVNOGA OBRAZOVANJA
Prvi rok: 2. jun 10:00 h
Drugi rok: 23. jun 10:00 h
CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST ZA ĐECU I OMLADINU
Prvi rok: 4. jun 12:00 h
Drugi rok: 25. jun 12:00 h
METODIKA NASTAVE CRNOGORSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
Prvi rok: 8. jun 9:00 h
Drugi rok: 29. jun 9:00 h
PREGLED KNJIŽEVNIH TEORIJA
Prvi rok: 11. jun 9:00 h
Drugi rok: 2. jul 9:00 h
PRAVCI U LINGVISTICI
Prvi rok: 16. jun 9:00 h
Drugi rok: 7. jul 9:00 h
SOCIOLINGVISTIKA
Prvi rok: 18. jun 12:00h
Drugi rok: 9. jul 12:00h

Rezultati kolokvijuma/ispita

I godina II godinaIII godina IV godina