Oglasna tabla

 

Termini kolokvijuma/ispita


I godina

  AVGUSTOVSKI ROK:

 • UVOD U LINGVISTIKU
  17. 8. u 9:00 h;
 • OSNOVI STAROSLOVENSKOGA JEZIKA
  17. 8. u 10:30h;
 • PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA
  22. 8. u 8:30 h (PISMENI DIO ISPITA);
  22. 8. u 11:00 h (USMENI DIO ISPITA);
 • FONOLOGIJA I MORFONOLOGIJA
  22. 8. u 11:00 h;
 • UVOD U TEORIJU KNJIŽEVNOSTI
  24. 8. u 9:00 h;
 • CRNOGORSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST
  24. 8. u 10:00 h;
 • KNJIŽEVNA GENOLOGIJA
  29. 8. U 9:00 h;
 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST I (ANTIKA)
  30. 8. u 9:00 h;
 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST II (SREDNJI VIJEK)
  30. 8. u 10:00 h;

II godina

  AVGUSTOVSKI ROK:

 • MORFOLOGIJA
  17. 8. u 14:00 h;
 • ENGLESKI JEZIK III
  22. 8. u 9:00 h;
 • ENGLESKI JEZIK IV
  22. 8. u 11:00 h;
 • ISTORIJA CRNOGORSKOGA JEZIKA DO POLOVINE XVIII VIJEKA
  23. 8. u 9:00 h;
 • TVORBA RIJEČI
  23. 8. u 9:00 h;
 • CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST ROMANTIZMA
  25. 8. u 9:00 h;
 • AKADEMSKO PISANJE
  28. 8. u 9:00 h;
 • ROMANTIZAM U JUŽNOSLOVENSKIM KNJIŽEVNOSTIMA
  28. 8. u 11:00 h;
 • ISTORIJA CRNOGORSKOGA JEZIKA OD POLOVINE XVIII VIJEKA
  28. 8. u 10:00 h;
 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST III (RENESANSA, BAROK I KLASICIZAM)
  30. 8. u 9:00 h;
 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST IV (ROMANTIZAM)
  30. 8. u 10:00 h;

III godina

  AVGUSTOVSKI ROK:

 • SINTAKSA REČENICE
  17. 8. u 12:00 h;
 • REALIZAM I MODERNA U JUŽNOSLOVENSKIM KNJIŽEVNOSTIMA
  18. 8. u 9:00 h;
 • JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI XX VIJEKA I
  18. 8. u 11:00 h;
 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST V (REALIZAM)
  21. 8. u 10:00 h;
 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST VI (MODERNIZAM)
  21. 8. u 10:00 h;
 • DIJALEKTOLOGIJA CRNOGORSKOGA JEZIKA
  23. 8. u 12:00 h;
 • PREGLED CRNOGORSKE FILOLOGIJE
  23. 8. u 12:00 h;
 • CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST XX VIJEKA I
  24. 8. u 9:00 h;
 • CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST REALIZMA I MODERNE
  24. 8. u 10:00 h;
 • ISTORIJA CRNOGORSKE KULTURE
  25. 8. u 9:00 h;
 • LEKSIKOLOGIJA I LEKSIKOGRAFIJA
  29. 8. u 12:00 h;


Rezultati kolokvijuma/ispita


I godina

 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /

II godina

 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /

III godina

 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /