Oglasna tabla

 Raspored ljetnji semestar 2017/2018. – I godina

Raspored ljetnji semestar 2017/2018. – II godina

 Raspored ljetnji semestar 2017/2018. – III godina

Raspored ljetnji semestar 2017/2018. – IV godina

 Akademski kalendar za 2017/2018. godinu

Termini kolokvijuma/ispita


I godina

 • Crnogorska srednjovjekovna književnost
  2. 4. u 13:00 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • Svjetska književnost II (srednji vijek)
  5. 4. u 9:00 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • Fonologija i morfonologija
  16. 4. u 9:00 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • Engleski jezik II
  17. 4. u 10:30 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • Osnovi staroslovenskoga jezika
  19. 4. u 10:45 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • /
  /

II godina

 • Romantizam u južnoslovenskim književnostima
  5. 4. u 12:30 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • Svjetska književnost IV (romantizam)
  10. 4. u 11:30 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • Istorija crnogorskoga jezika od polovine XVIII vijeka
  16. 4. u 9:00 h;
 • Tvorba riječi
  16. 4. u 12:00 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • Engleski jezik IV
  17. 4. u 10:30 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • Crnogorska književnost romantizma
  25. 4. u 11:45 h;
  (popravni I kolokvijum)

III godina

 • Južnoslovenske književnosti XX vijeka I
  11. 4. u 9:00 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • Svjetska književnost VI (modernizam)
  11. 4. u 11:30 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • Crnogorska književnost XX vijeka I
  12. 4. u 16:00 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • Dijalektologija s akcentologijom
  / /
 • Pregled crnogorske filologije
  30. 4. u 9:00 h;
 • /
  /

IV godina

 • Interaktivna pedagogija
  10. 4. u 15:00 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • Osnovi inkluzivnoga obrazovanja
  17. 4. u 12:15 h;
  (popravni I kolokvijum)
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /

Rezultati kolokvijuma/ispita