Oglasna tabla

 Raspored ljetnji semestar 2017/2018. – I godina

Raspored ljetnji semestar 2017/2018. – II godina

 Raspored ljetnji semestar 2017/2018. – III godina

Raspored ljetnji semestar 2017/2018. – IV godina

 Akademski kalendar za 2017/2018. godinu

Termini kolokvijuma/ispita


I godina

  TERMINI ISPITA:

 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST II (SREDNJI VIJEK)
  I ROK: 23. 5. u 10:00 h;
  II ROK: 12. 6. u 9:00 h;
 • OSNOVI STAROSLOVENSKOGA JEZIKA
  I ROK: 24. 5. u 10:00 h;
  II ROK: 18. 6. u 10:00 h;
 • FONOLOGIJA I MORFONOLOGIJA
  I ROK: 28. 5. u 10:00 h;
  II ROK: 19. 6. u 10:00 h;
 • ENGLESKI JEZIK II
  I ROK: 1. 6. u 10:00 h;
  II ROK: 22. 6. u 10:00 h;
 • CRNOGORSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST
  I ROK: 4. 6. u 10:00 h;
  II ROK: 25. 6. u 10:00 h;
 • KNJIŽEVNA GENOLOGIJA
  I ROK: 5. 6. u 10:00 h;
  II ROK: 15. 6. u 10:00h;
 • /
  /

II godina

  TERMINI ISPITA:

 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST IV (ROMANTIZAM)
  I ROK: 23. 5. u 13:00 h;
  II ROK : 12. 6. u 9:00 h;
 • ROMANTIZAM U JUŽNOSLOVENSKIM KNJIŽEVNOSTIMA
  I ROK: 24. 5. u 12:00 h;
  II ROK: 18. 6. u 12:00 h;
 • CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST ROMANTIZMA
  I ROK: 28. 5. u 10:00 h;
  II ROK: 19. 6. u 10:00 h;
 • ENGLESKI JEZIK IV
  I ROK: 1. 6. u 11:30 h;
  II ROK: 22. 6. u 10:00 h;
 • ISTORIJA CRNOGORSKOGA JEZIKA OD POLOVINE XVIII VIJEKA
  I ROK: 5. 6. u 15:00 h;
  II ROK: 25. 6. u 10:00 h;
 • TVORBA RIJEČI
  I ROK: PISMENI 7. 6. u 9:00 h;
  USMENI 7. 6. u 10:30 h;
  II ROK: PISMENI 28. 6. u 9:00 h;
  USMENI 28. 6. u 11:00 h;

III godina

  TERMINI ISPITA:

 • JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI XX VIJEKA I
  I ROK: 25. 5. u 8:30 h;
  II ROK: 18. 6. u 10:00 h;
 • DIJALEKTOLOGIJA S AKCENTOLOGIJOM
  I ROK: 29. 5. u 10:00 h;
  II ROK: 20. 6. u 10:00h;
 • CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST XX VIJEKA I
  I ROK: 31. 5. u 10:15 h;
  II ROK: 15. 6. u 10:15 h ;
 • PRAVCI U LINGVISTICI
  I ROK: 8. 6. u 10:00 h;
  II ROK: 25. 6. u 10:00 h;
 • SVJETSKA KNJIŽEVNOST VI (MODERNIZAM)
  I ROK: 9. 6. u 10:00 h;
  II ROK: 29. 6. u 10:00 h;
 • PREGLED CRNOGORSKE FILOLOGIJE
  I ROK: 13. 6. u 10:00 h;
  II ROK: 2. 7. u 10:00 h;
 • /
  /

IV godina

  TERMINI ISPITA:

 • METODIKA NASTAVE CRNOGORSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
  I ROK: 24. 5. u 10:00 h;
  II ROK: 18. 6. u 10:00 h;
 • INTERAKTIVNA PEDAGOGIJA
  I ROK: 29. 5. u 14:00 h;
  II ROK: 6. 6. u 13:00 h;
 • INTERKULTULARNO OBRAZOVANJE
  I ROK: 29. 5. u 13:00 h;
  II ROK: 6. 6. u 14:00 h;
 • OSNOVE INKLUZIVNOGA OBRAZOVANJA
  I ROK: 5. 6. u 12:15 h;
  II ROK: 12. 6. u 12:15 h;
 • /
  /
 • /
  /
 • /
  /

Rezultati kolokvijuma/ispita