Osnovne studije

Nastavni plan Crnogorski jezik i književnost – 180 ECTS

Ishodi učenja

Ciljevi studijskog programa