Novosti

Konkurs za upis na prvu godinu osnovnih akademskih trogodišnjih studija (180 ETCS) za studijsku 2023/2024. godinu – drugi upisni rok

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG“, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon, 47/2019 i 72/2019) Fakultet za crnogorski jezik i književnost Ulica Baja Pivljanina 134, Cetinje 041/241-244 • 068/548-033 www.fcjk.me • info@fcjk.me raspisuje KONKURS za upis na prvu godinu osnovnih akademskih

Više

Konkurs za upis novih studenata FCJK – drugi upisni rok biće raspisan 15. jula

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje raspisaće 15. jula 2023. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2023/2024, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta. Prijave na konkurs podnose se na dva načina: Lično 17. jula 2023.

Više

Odluka o obrazovanju Komisije za odbranu master rada kandidatkinje Jelke Malović

Master rad „Poetika romana Putnik Sretena Asanovića“ dostupan je u Biblioteci Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.

Više

Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa – Filološki fakultet Univerziteta u Gdanjsku, Poljska

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje u okviru programa mobilnosti Erasmus + objavljuje konkurs za stipendiranje studentskih mobilnosti. Konkursom je predviđena dodjela jedne studentske stipendije za za studijski boravak u toku zimskoga semestara akademske 2023-2024. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Gdanjsku, Poljska (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego). Studentske mobilnosti su osmišljene tako da

Više

Rang lista kandidata upisanih na prvu godinu studija studijske 2023/2024. godine – Prvi upisni rok

Upis primljenih kandidata obaviće se 10. jula 2023. godine od 10 do 12 h u Studentskoj službi Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Za upis je potrebno donijeti dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u knjižari) i dvije fotografije. Dobro došli na FCJK!

Više

OBAVJEŠTENJE

Polaganje crnogorskoga jezika za strance biće odloženo u periodu od 6. jula do 30. avgusta.

Više

Konkurs za upis na prvu godinu osnovnih akademskih trogodišnjih studija (180 ETCS) za studijsku 2023/2024. godinu

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG“, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon, 47/2019 i 72/2019) Fakultet za crnogorski jezik i književnost Ulica Baja Pivljanina 134, Cetinje 041/241-244 • 068/548-033 www.fcjk.me • info@fcjk.me raspisuje KONKURS za upis na prvu godinu osnovnih akademskih

Više

Konkurs za upis novih studenata FCJK – prvi upisni rok biće raspisan 1. jula

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje raspisaće 1. jula 2023. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2023/2024, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.Prijave na konkurs podnose se 3, 4. i 5. jula 2023. godine lično

Više

Doc. dr Milan Marković održao predavanje na Univerzitetu u Pitsburgu

Na Univerzitetu u Pitsburgu (University of Pittsburgh, PA), 21. 6. 2023. profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost doc. dr Milan Marković, održao je predavanje na temu Crnogorski roman – doprinos razvoju južnoslovenskih književnosti druge polovine XX vijeka (“The Montenegrin Novel and Its Contribution to the Development of South Slavic Literature in the Second Half

Više

Obavještenje o izboru dekana Fakulteta za crnogorski jezik i književnost

Upravni odbor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na 67. śednici jednoglasnom odlukom izabrao je doc. dr Aleksandra Radomana za dekana FCJK u trogodišnjem mandatu. Mandat novoga dekana počinje 26. juna 2023. godine.

Više