Novosti

KONKURS za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za studijsku 2019/2020. godinu – prvi upisni rok

Konkurs za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za studijsku 2019/20.godine -prvi upisni rok

Više

Konkurs za upis novih studenata FCJK biće raspisan 24. juna

Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisaće 24. juna 2019. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2019/2020, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta. Konkursom je predviđeno 40 budžetskih mjesta. Prijave na konkurs podnosiće se 26, 27. i

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Ženski likovi u pripovijetkama Nikole Lopičića” kandidatkinje Arijane Fatić br. indeksa 42/2016

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Postmodernistički postupci u romanu Davidova zvijezda Zuvdije Hodžića” kandidatkinje Snežane Raičević br. indeksa 10/2015

Više

U JU “Zahumlje” Nikšić održana promocija knjige “Dekonstrukcija hrišćanskog u Pekićevu Vremenu čuda” autora Milana Markovića

Više

Promocija knjige “Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu Vremenu čuda” autora Milana Markovića

Više

Na FCJK održana promocija knjige “Nacionalni identitet kao imperijalno nasljeđe: uvod u slovenačku etnomitologiju” autora Bojana Baskara

Više

Na FCJK održana promocija knjige “Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca” autora Adnana Čirgića

Više

Promocija knjige “Nacionalni identitet kao imperijalno nasljeđe: uvod u slovenačku etnomitologiju” autora Bojana Baskara

Više

Promocija knjige “Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca” autora Adnana Čirgića

Više