Novosti

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada

ODLUKA o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada CRNOGORSKA 1968. (NACIONALNO PITANJE I KULTURA) studenta Aldina Metanovića br. indeksa 13/16

Više

Promocija knjige “Identitetske aporije: odbrana crnogorskoga identiteta (rasprave, kolumne, intervjui)” autora Milorada Nikčevića

Više

FCJK pośetila je delegacija Ambasade Republike Austrije u Crnoj Gori

Dana 8. decembra 2021. godine Fakultet za crnogorski jezik i književnost pośetila je delegacija Ambasade Republike Austrije u Crnoj Gori. Sastanku su prisustvovali NJ. E. Karl Miler i zamjenica šefa diplomatske misije i konzulka gđa Ute Frisner u ime Ambasade Republike Austrije te prof. dr Adnan Čirgić, prof. dr Boban Batrićević, doc. dr Milan Marković,

Više

ODLUKE o obrazovanju komisije za odbrane diplomskih radova

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada LIKOVI SA DRUŠVENE MARGINE U MOPASANOVIM NOVELAMA studentkinje Đine Durković br. indeksa 37/16 Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada POETIKA ROMANA “JEDAN RAZOREN UM” LAZARA KOMARČIĆA studentkinje Adriane Globarević br. indeksa 15/17 Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada DJECA KAO GLAVNI LIKOVI U

Više

Obavještenje o preuzimanju diploma

Studenti osnovnih studija FCJK, koji su studije završili do 20. oktobra 2021. godine, dužni su preuzeti diplomu i dopunu diplome (supplement).Diplome se nalaze u studentskoj službi Fakulteta i mogu se podići svakim radnim danom od 9 do 14 časova.Za preuzimanje diplome i dopune diplome studenti uplaćuju 30,00 eura na žiro račun Fakulteta kod CKB banke 510-43162-49.

Više

Na FCJK održana tribina „Crna Gora danas“

Na Cetinju je danas, u organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, održana tribina „Crna Gora danas“. Učesnici su bili Aleksandar Radoman, prodekan za nastavu FCJK, Boban Batrićević, profesor FCJK, Miodrag Vlahović, predśednik Crnogorskoga helsinškog odbora te Aleksandar Saša Zeković, aktivista za ljudska prava i generalni sekretar Crnogorskoga helsinškog odbora. Moderator tribine bio je Milan

Više

DANI ČEŠKE KULTURE

Više

Na FCJK održana komemoracija povodom smrti prof. dr Milorada Nikčevića

Juče je (15. X 2021) u 11h u Svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik i književnost održana komemorativna śednica povodom smrti prof. dr Milorada Nikčevića, jednoga od utemeljivača savremene književne montenegristike.Prepunoj sali profesorovih prijatelja i studenata obratili su se njegovi najbliži saradnici iz Crne Gore: Adnan Čirgić, dekan FCJK, Aleksandar Radoman, prodekan FCJK, Boban Batrićević,

Više

KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI PROFESORA MILORADA NIKČEVIĆA

Obavještavamo javnost da je sinoć (13. 10. 2021) u bolnici u Osijeku u 81. godini preminuo jedan od osnivača savremene montenegristike Milorad Nikčević, akademik DANU i profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Milorad Nikčević, književni istoričar, teoretičar i utemeljivač savremene književne montenegristike rođen je 14. januara 1941. godine u Stubici (Pješivci). Diplomirao je studij

Više

Najuspjelije ekranizacije romana

Više