Novosti

U okviru DEUS-a održana promocija Zbornika „Novak Kilibarda – književnik, naučnik, profesor”

U organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, a u okviru manifestacije DEUS promovisan je Zbornik „Novak Kilibarda – književnik, naučnik, profesor” . Na promociji su govorili Aleksandar Radoman, mr Aleksandar Čogurić, mr Novica Vujović i mr Sanja Orlandić.

Više

Predstavljanje biblioteke „Patrimonium”

Više

Porfirogenitivno poglavlje o Skaviniji Diokliji u svijetlu materijalnih tragova – arheoloških nalaza

Više

U okviru DEUS-a održana promocija Zbornika „Cetinjski filološki dani I”

U organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, a u okviru manifestacije DEUS promovisan je Zbornik „Cetinjski filološki dani I”. O zborniku su govorili mr Janko Ljumović, mr Goran Drničić, mr Sanja Orlandić i mr Milan Marković.

Više

U Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović” u Podgorici održana promocija monografije „Minervinim tragom” prof. dr Sofije Kalezić – Đuričković

U okviru Decembarske umjetničke scene, u Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović” , održana je promocija monografije „Minervinim tragom” prof. dr Sofije Kalezić – Đuričković. O knjizi su govorili Dragana Kršenković – Brković, Borislav Jovanović i Ethem Mandić.

Više

Promocija zbornika „Novak Kilibarda – književnik, naučnik, profesor”

Više

Promocija zbornika „Cetinjski filološki dani I”

Više

Promocija monografije „Minervinim tragom“ autorke Sofije Kalezić-Đuričković

Više

U Narodnoj biblioteci i čitaonici „Njegoš” – Cetinje održana promocija monografije „Minervinim tragom” autorke prof. dr Sofije Kalezić – Đuričković

Više

Promocija monografije “Minervinim tragom” autorke Sofije Kalezić-Đuričković

Više