Novosti

Rang lista kandidata upisanih na prvu godinu studija studijske 2022/2023. – prvi upisni rok

Upis primljenih kandidata obaviće se u poneđeljak 11. jula u prostorijama Studentske službe u periodu od 10 do 12 h. Primljeni kandidati su dužni da prilože dvije fotografije za indeks i dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u kopirnici).

Više

KONKURS ZA UPIS NA PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG“, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon, 47/2019 i 72/2019) Fakultet za crnogorski jezik i književnost Ulica Baja Pivljanina 134, Cetinje 041/241-244 • 068548033 www.fcjk.me • info@fcjk.me raspisuje KONKURS za upis na prvu godinu osnovnih akademskih

Više

Konkurs za upis novih studenata FCJK – prvi upisni rok biće raspisan 2. jula

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje raspisaće 2. jula 2022. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2022/2023, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta. Prijave na konkurs podnose se 4, 5. i 6. jula 2022. godine

Više

Promocija knjige „Praktična metodika književnoga odgoja i obrazovanja“ Jakova Sabljića

Više

Konkurs za studentsku razmjenu: Adam Mickiewicz University, Poznań, Poljska

Po osnovu međuinstitucionalnog Sporazuma o razmjeni studenata, Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje Konkurs za razmjenu studenata u zimskom semestru akademske 2022/2023. Pravo prijave na konkurs imaju studenti osnovnih ili master studija. Na program razmjene će biti primljena 3 kandidata sa najboljim referencama. Potrebna dokumenta: Prijava (ispunjava se u Studentskoj službi FCJK) Transkript ocjena

Više

Predavanje Crnogorski jezik – jedan od četiri štokavska standardna jezika (Montenegrin language – one of the four Štokavian standard languages)

Juče je na Univerzitetu u Pitsburgu (University of Pittsburgh, PA) doktorandica Jelena Šušanj, saradnica na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, održala predavanje na temu Crnogorski jezik – jedan od četiri štokavska standardna jezika (Montenegrin language – one of the four Štokavian standard languages). U svojoj prezentaciji istakla je bitne momente u istoriji crnogorskoga jezika

Više

Potpisan Bilateralni ugovor o akademskoj saradnji s GAU Univerzitetom iz Gruzije

Dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost prof. dr Adnan Čirgić i predśednik Georgian American Univerziteta (GAU) iz glavnoga grada Gruzije Mr. R. Michael Cowgill potpisali su Bilateralni ugovor kojim se predviđa akademska saradnja između ove dvije institucije. Svrha Ugovora je saradnja u oblasti visokoškolskoga obrazovanja, naučnoistraživačkoga rada i kulture kroz razmjenu informacija i akademskih

Više

Batrićević u Bundestagu govorio o Crnoj Gori s njemačkim poslanicima

Profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, istoričar Boban Batrićević, u sklopu 26. Internacionalnoga okupljanja u Berlinu i Inicijative za mir boravio je kao jedan od učesnika toga skupa u njemačkome Bundestagu. Batrićević se susrio s nekoliko poslanika njemačkoga parlamenta te u sklopu više sesija izvijestio njemačke i evropske parlamentarce o stanju u Crnoj Gori.

Više

Tribina „Javna komunikacija i manipulacija“

Više

Promocija knjige “Plamen lučni” Velisavke Seke Metđonaj

Više