Novosti

Odbrana diplomskog rada studentkinje Vukosave Martinović

Više

Održana prezentacija i promocija digitalnoga servisa FCJK baza

Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost je u srijedu 12. oktobra održana promocija i prezentacija novoga digitalnog servisa Fakulteta. FCJK baza (http://fcjkbaza.me/) integralna je platforma za sva izdanja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Osmišljena kao web servis za čuvanje, organizovanje, prikupljanje, arihiviranje i sortiranje digitalizovanih sadržaja, ona pruža mogućnost besplatnog uvida u sva

Više

Konkurs za razmjenu studenata u ljetnjem semestru akademske 2022/2023. Univerzitet Adam Mickiewicz, Poznanj

Po osnovu međuinstitucionalnog Sporazuma o razmjeni studenata, Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje Konkurs za razmjenu studenata u ljetnjem semestru akademske 2022/2023. Pravo prijave na konkurs imaju studenti osnovnih ili master studija. Na program razmjene će biti primljena najviše 2 kandidata sa najboljim referencama. Potrebna dokumenta: Prijava (ispunjava se elektronski nakon registracije) Transkript ocjena

Više

Promocija knjige „Tuđemilski svici” Slobodana Vukanovića

Više

Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa – Klagenfurt

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje u okviru programa mobilnosti Erasmus + objavljuje konkurs za stipendiranje studentskih mobilnosti. Konkursom je predviđena dodjela jedne studentske stipendije za za studijski boravak u toku zimskoga semestara tekuće akademske godine na Univerzitetu u Klagenfurtu (Pädagogische Hochschule Kärnten). Studentske mobilnosti su osmišljene tako da studenti pohađaju predavanja i

Više

Rang lista upisanih kandidata na prvu godinu master studija studijske 2022/2023.

Više

Odluka o obrazovanju Komisije za odbranu master rada studentkinje Marije Radeč

Odbrana master rada studentkinje Marije Radeč održaće se 4. oktobra 2022. godine u Svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju s početkom u 11 časova.

Više

Odluka o obrazovanju Komisije za odbranu diplomskog rada studentkinje Jovane Lipovine

Odbrana diplomskog rada studentkinje Jovane Lipovine održaće se 4. oktobra 2022. godine u Svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju s početkom u 12 časova.

Više

KONKURS

Na osnovu člana 95 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG“, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon i 47/2019) Fakultet za crnogorski jezik i književnostBajova 134, Cetinje041/241-244 • 068/548-033 • 067/556-587www.fcjk.me • info@fcjk.me raspisuje KONKURS za upis na prvu godinu master studija (120 ECTS)CRNOGORSKI

Više

Najava konkursa – master studije 2022/2023.

Fakultet za crnogorski jezik i književnost će u srijedu, 28. 9. raspisati konkurs za upis na prvu godinu master studija (120 ECTS) za studijsku 2022/2023. godinu koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta. Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim osnovnim

Više