Novosti

Na FCJK održana tribina na temu Bogišićev Zakonik i njegovo nasljeđe

Na FCJK odžana je tribina pod nazivom Bogišićev Zakonik i njegovo nasljeđe. Na tribini su govorili prof. dr Slavko Burzanović, prof. dr Mladen Vukčević, sudija Ivan Perović i doc. dr Boban Bartićević.

Više

Promocija književnoga stvaralaštva Lejle Kalamujić

Više

Tribina: Bogišićev Zakonik i njegovo nasljeđe

Više

U JU “Zahumlje” održana promocija knjige Ilustrovana antologija crnogorskih bajki

U sali Zahumlja, u okviru programa Nikšićka kulturna scena, predstavljeno je izdanje Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Ilustrovana antologija crnogorskih bajki, priređivača Adnana Čirgića i Aleksanda Radomana. Na promociji su govorili prof. dr Novak Kilibarda, mr Aleksandar Čogurić i Nikola Popović. Moderatorka promocije bila je mr Sanja Orlandić.

Više

Promocija knjige Ilustrovana antologija crnogorskih bajki

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada Elementi poetike romana “Tuđe gnijezdo”, kandidatkinje Nikolete Bušković br. indeksa 29/14

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada Književno djelo Stefana Zanovića u konteksu prosvjetiteljstva, kandidata Stefana Todorovića br. indeksa 36/14

Više

Na FCJK održana promocija knjige “Zamak Mišela de Montenja” autora Borislava Jovanovića

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada Primijenjeni narativni postupak i struktura romana “Kad su cvetale tikve” Dragoslava Mihailovića, kandidatkinje Anđele Bulatović br. indeksa 46/16

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada Toponimija Bjeloša s osvrtom na govorne karakteristike, kandidatkinje Jelene Matičić br. indeksa 18/14

Više