Novosti

Kultura, komunikacije, kontekst i moć

Više

Serijal gostujućih predavanja na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost

Od poneđeljka 19. IV do petka 23. IV 2021. godine, Fakultet za crnogorski jezik i književnost će biti domaćin serijala gostujućih predavanja prof. dr Amele Lukač Zoranić i prof. dr Branislave Vasić Rakočević s Internacionalnoga univerziteta u Novom Pazaru. Prof. dr Amela Lukač Zoranić će održati predavanja na temu: Kultura, komunikacije, kontekst i moć. Prof.

Više

ODLUKA o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada

ODLUKA o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada “Poetika Lesa Ivanovića i Vita Nikolića” studentkinje Tamare Liješević, br. indeksa 15/16

Više

John COX – Chance Encounters: Danilo Kis, Personal History and World Literature

Više

U spomen na Danila Kiša: prof. dr Tomislav Longinović – Danilo Kiš između srednje Evrope i Balkana

Više

Programi FCJK u spomen na Danila Kiša

Više

Obavještenje

Nastava u ljetnjem semestru studijske 2020/21. godine na osnovnim i master studijama počinje u poneđeljak 15. 2. 2021. godine. Raspored predavanja nalazi se na oglasnoj tabli.

Više

Call for Application for International Excellence Scholarship Program (IES)

Ovim putem obavještavamo studente da je njemačka organizacija Copernicus Berlin otvorila javni poziv za dodjelu šestomjesečnih stipendija u okviru programa International Excellence Scholarship (IES). Informacije o pravilima konkursa, prijavnom procesu i roku za podnošenje prijava mogu se pronaći na sljedećem linku

Više

Javni poziv za dodijelu stipendija za akademsku 2021/2022. Ministarstva vanjskih poslova Vlade Rumunije

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je Ministarstvo vanjskih poslova Vlade Rumunije uputilo javni poziv za dodijelu stipendija za akademsku 2021/2022. godinu stranim državljanima zemalja koje nijesu članice EU. Informacije o uslovima za prijavu, prijavnom procesu i roku za podnošenje prijava, kao i neophodne prijavne formulare zainteresovani kandidati mogu pronaći ovđe:

Više

Lingua Montenegrina br. 26

Više