Novosti

Prof. dr Iskra HRISTOVA-ŠOMOVA − razgovor o montenegristici, saradnji s FCJK i Cetinjskim filološkim danima: CRNOGORSKA FILOLOGIJA POSTAVLJENA NA ČVRSTE NAUČNE TEMELJE

Prof. dr Iskra Hristova-Šomova redovna je profesorica univerziteta u Sofiji (Катедрa кирилометодиевистика Факултета Славянски филологии (Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София). Zvanje doktora filoloških nauka stekla je odbranivši disertaciju Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Autorka je više knjiga te znatnoga broja studija i rasprava. Od 2003. do 2011. bila je šefica katedre. Član je

Više

Fakultet za crnogorski jezik i književnost ugostio je Nj. E. Janinu Hrebičkovu, ambasadorku Republike Češke i njenu zamjenicu Petru Ali Dolákovu.

S predstavnicama ambasade Republike Češke razgovarano je o dosadašnjem radu i doprinosu Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, institucionalnom položaju i izazovima kroz koje Fakultet prolazi u aktuelnom društvenom kontekstu. Ambasadorka Hrebičkova istakla je značaj podrške Ukrajini koju je FCJK pružao od početka ruske agresije na tu zemlju. Na sastanku je bilo riječi o uspostavljanju

Više

Ambasador SR Njemačke u pośeti Fakultetu za crnogorski jezik i književnost

Fakultet za crnogorski jezik i književnost ugostio je Nj. E. Petera Feltena, ambasadora SR Njemačke u Crnoj Gori. Na sastanku je razgovarano o položaju FCJK u prosvjetnom sistemu Crne Gore, ostvarenim rezultatima ove ustanove na polju naučnoistraživačke djelatnosti i promociji montenegristike u Crnoj Gori i inostranstvu te proširenju saradnje FCJK i njemačkih akademskih institucija i

Više

U septembru na FCJK Cetinjski filološki dani IV

Više

Termini ispita, zimski semestar 2022/2023.

Više

Izvještaj o samoevaulaciji FCJK 2021/22

Više

MONOGRAFIJA DANILA RADOJEVIĆA O BANJEVIĆEVOM STVARALAŠTVU

U Biblioteci „Radosav Ljumović“ predstavljena je knjiga GENEZA STVARALAŠTVA MIRKA BANJEVIĆA autora Danila Radojevića. Izdavači monografije su Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Biblioteka „Radosav Ljumović“. Priređivač je Milovan Radojević a kao urednici ovo izdanje potpisuju Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić i Sanja Vojinović.O knjizi su govorili Adnan Čirgić, Aleksandar Radoman, Novica Vujović i Sanja

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu master rada studentkinje Irene Delje

Master rad “ISTORIJSKI SLOJEVI ROMANA “ČOVJEK BEZ LICA” MILORADA POPOVIĆA” dostupan je u Biblioteci FCJK

Više

NA FCJK ODRŽAN OMAŽ PISCU LJUBOMIRU ĐURKOVIĆU

U Svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik na Cetinju održan je omaž nedavno preminulom crnogorskom književniku Ljubomiru Đurkoviću. O Đurkovićevu životu i radu govorili su Dragana Tripković, Jakov Sabljić, Vasko Raičević i Aleksandar Radoman. U svom obraćanju Radoman je podśetio na biografiju i bibliografiju Ljubomira Đurkovića, osvrnuvši se i na značaj njegovog dramskog stvaralaštva: „Dramski

Više

Omaž Ljubomiru Đurkoviću na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost

Više