Novosti

Upis na II, III i IV godinu

Upis studenata za studijsku 2019/20 godinu (upis druge, treće i četvrte godine) obaviće se od 18-20. septembra u prostorijama Studentske službe u periodu od 11-13 h, po sljedećem redosljedu: II godina 18. 9. III godina 19. 9 IV godina 20. 9.

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Identitet u romanu Bašta, pepeo Danila Kiša”, kandidatkinje Itane Kaluđerović br. indeksa 3/2015

Više

Rang lista kandidata upisanih na prvu godinu studija studijske 2019/2020. godine – Upisni rok SEPTEMBAR 2019. godine

 

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Književno-kulturni značaj Sima Matavulja u razvoju crnogorske književnosti u drugoj polovini XIX vijeka”, kandidatkinje Bojane Pržić br. indeksa 5/2014

Više

Promocija knjige Milivoja Solara “Teorija književnosti & Rječnik književnoga nazivlja”

Više

Potpisan sporazum o saradnji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru potpisali su 11. 9. 2019. godine sporazum o saradnji. Sporazum definiše saradnju ove dvije visokoškolske ustanove na planu zajedničkih naučno-istraživačkih projekata mobilnosti nastavnika, istraživača i studenata. Sporazum o saradnji potpisali su u ime FCJK dekan prof. dr Adnan Čirgić i u ime IUNP

Više

KONKURS za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za studijsku 2019/2020. godinu – treći upisni rok

Više

Omaž Danilu Radojeviću u sklopu “Cetinjskih filoloških dana”

Više

Omaž Josipu Siliću u sklopu “Cetinjskih filoloških dana”

Više

Program “Cetinjskih filoloških dana II” od 9. do 11. septembra 2019.

 

Više