Novosti

FCJK čestita Dan državnosti

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Pjesnička geneza Dušana Kostića”, kandidata Đorđa Šćepovića br. indeksa 16/2014

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Recepcija i romantičarski kontekst kulturno-istorijske drame Balkanska carica Nikole I Petrović Njegoša” kandidatkinje Stanislave Milošević br. indeksa 31/2014

Više

OBAVJEŠTENJE

Upis kandidata koji su stekli pravo na upis u prvom upisnom roku, izvršiće se u petak 5. jula u prostorijama Studentske službe od 10-14 h. Primljeni kandidati su dužni da prilikom upisa prilože dvije fotografije za indeks i popune dva prijavna lista (kupuju se u kopirnici).

Više

Rang lista kandidata upisanih na prvu godinu studija studijske 2019/2020. godine – prvi upisni rok

Više

Upis nove generacije

Više

KONKURS za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za studijsku 2019/2020. godinu – prvi upisni rok

Konkurs za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za studijsku 2019/20.godine -prvi upisni rok

Više

Konkurs za upis novih studenata FCJK biće raspisan 24. juna

Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisaće 24. juna 2019. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2019/2020, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta. Konkursom je predviđeno 40 budžetskih mjesta. Prijave na konkurs podnosiće se 26, 27. i

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Ženski likovi u pripovijetkama Nikole Lopičića” kandidatkinje Arijane Fatić br. indeksa 42/2016

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Postmodernistički postupci u romanu Davidova zvijezda Zuvdije Hodžića” kandidatkinje Snežane Raičević br. indeksa 10/2015

Više