Novosti

Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje pripremio je nekoliko programa povodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika

U Svečanoj sali FCJK 21. februara u podne održaće se promocija knjige  „Crnogorski jezik 1768–2020: Bibliografija”.  Bibliografija sadrži 13.437 popisanih jedinica objavljivanih od 1768. godine do 2020. godine, a objavljena je u suizdavaštvu FCJK i NB “Radosav Ljumović”. Na promociji će govoriti autori Bibliografije Nada Drašković i Petar Krivokapić, kao i doktorandice Jelena Šušanj i Sanja Orlandić. 

Više

Na Fakultetu za crnogorski jezik održana tribina “OBRAZOVANJE JE ULAGANJE U BUDUĆNOST”

Obrazovni sistem u Crnoj Gori nalazi se u tužnoj situaciji. Ne postoje elementarni uslovi za rad u školama. Problemi su nagomilani godinama, a ne rješavaju se i nema jasne strategije da se izađe iz te situacije. Svemu tome doprinosi politika, a u posljednje vrijeme, nažalost, uticaj vrši i crkva i u izbor nastavnog kadra i

Više

Odluka o obrazovanju Komisije za odbranu master rada kandidatkinje Sanje Uskoković

Master rad „POETIKA POSTMODERNIZMA U ROMANU ŽENSKA FRANCUSKOG PORUČNIKA DŽONA FAULSA“ dostupan je u Biblioteci FCJK.

Više

Prof. dr Iskra HRISTOVA-ŠOMOVA − razgovor o montenegristici, saradnji s FCJK i Cetinjskim filološkim danima: CRNOGORSKA FILOLOGIJA POSTAVLJENA NA ČVRSTE NAUČNE TEMELJE

Prof. dr Iskra Hristova-Šomova redovna je profesorica univerziteta u Sofiji (Катедрa кирилометодиевистика Факултета Славянски филологии (Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София). Zvanje doktora filoloških nauka stekla je odbranivši disertaciju Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Autorka je više knjiga te znatnoga broja studija i rasprava. Od 2003. do 2011. bila je šefica katedre. Član je

Više

Fakultet za crnogorski jezik i književnost ugostio je Nj. E. Janinu Hrebičkovu, ambasadorku Republike Češke i njenu zamjenicu Petru Ali Dolákovu.

S predstavnicama ambasade Republike Češke razgovarano je o dosadašnjem radu i doprinosu Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, institucionalnom položaju i izazovima kroz koje Fakultet prolazi u aktuelnom društvenom kontekstu. Ambasadorka Hrebičkova istakla je značaj podrške Ukrajini koju je FCJK pružao od početka ruske agresije na tu zemlju. Na sastanku je bilo riječi o uspostavljanju

Više

Ambasador SR Njemačke u pośeti Fakultetu za crnogorski jezik i književnost

Fakultet za crnogorski jezik i književnost ugostio je Nj. E. Petera Feltena, ambasadora SR Njemačke u Crnoj Gori. Na sastanku je razgovarano o položaju FCJK u prosvjetnom sistemu Crne Gore, ostvarenim rezultatima ove ustanove na polju naučnoistraživačke djelatnosti i promociji montenegristike u Crnoj Gori i inostranstvu te proširenju saradnje FCJK i njemačkih akademskih institucija i

Više

U septembru na FCJK Cetinjski filološki dani IV

Više

Termini ispita, zimski semestar 2022/2023.

Više

Izvještaj o samoevaulaciji FCJK 2021/22

Više

MONOGRAFIJA DANILA RADOJEVIĆA O BANJEVIĆEVOM STVARALAŠTVU

U Biblioteci „Radosav Ljumović“ predstavljena je knjiga GENEZA STVARALAŠTVA MIRKA BANJEVIĆA autora Danila Radojevića. Izdavači monografije su Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Biblioteka „Radosav Ljumović“. Priređivač je Milovan Radojević a kao urednici ovo izdanje potpisuju Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić i Sanja Vojinović.O knjizi su govorili Adnan Čirgić, Aleksandar Radoman, Novica Vujović i Sanja

Više