Novosti

Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis na prvu godinu master studija

Fakultet za crnogorski jezik i književnost će 27. 9. 2019. raspisati konkurs za upis na prvu godinu master studija (120 ECTS) za studijsku 2019/2020. godinu, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta. Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama

Više

Portret akademika Sretena Perovića u Nikšiću

Više

Promocija knjige “Teorija književnosti i Rječnik književnog nazivlja” autora Milivoja Solara

Više

OBAVJEŠTENJE

Nastava u zimskom semestru studijske 2019/20 na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost počinje u poneđeljak, 23. 9. 2019. godine. Dodjela indeksa za novu generaciju studenata obaviće se istoga dana u Sali 1 s početkom u 10:00 h.

Više

Upis na II, III i IV godinu

Upis studenata za studijsku 2019/20 godinu (upis druge, treće i četvrte godine) obaviće se od 18-20. septembra u prostorijama Studentske službe u periodu od 11-13 h, po sljedećem redosljedu: II godina 18. 9. III godina 19. 9 IV godina 20. 9.

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Identitet u romanu Bašta, pepeo Danila Kiša”, kandidatkinje Itane Kaluđerović br. indeksa 3/2015

Više

Rang lista kandidata upisanih na prvu godinu studija studijske 2019/2020. godine – Upisni rok SEPTEMBAR 2019. godine

 

Više

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Književno-kulturni značaj Sima Matavulja u razvoju crnogorske književnosti u drugoj polovini XIX vijeka”, kandidatkinje Bojane Pržić br. indeksa 5/2014

Više

Promocija knjige Milivoja Solara “Teorija književnosti & Rječnik književnoga nazivlja”

Više

Potpisan sporazum o saradnji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru potpisali su 11. 9. 2019. godine sporazum o saradnji. Sporazum definiše saradnju ove dvije visokoškolske ustanove na planu zajedničkih naučno-istraživačkih projekata mobilnosti nastavnika, istraživača i studenata. Sporazum o saradnji potpisali su u ime FCJK dekan prof. dr Adnan Čirgić i u ime IUNP

Više