Podaci o autorskim pravima i licenciranju

© Autorska prava LINGUA MONTENEGRINA : časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja

kontakt mejl: lingua.montenegrina@fcjk.me

CIP – Kаталогизација у публикацији

Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње 81 (497.16)

Časopis izlazi dva puta godišnje.

Časopis je registrovan u Ministarstvu kulture, sporta i medija Crne Gore (br. 05 – 2951/2).

Časopis Lingua Montenegrina indeksiran je u međunarodnj bazi WOS (thomsonreuters.com).

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje tekstualne, grafičke i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite objaviti neki od sadržaja iz časopisa i/ili sa sajta časopisa, bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbijediti prethodno pisano odobrenje Redakcije časopisa. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava i za posljedicu može imati pokretanje sudskog postupka. Pojedine informacije iz časopisa moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede, u adekvatnom obliku, da je informacija preuzeta iz časopisa i uz obavezu poštovanja Zakona o akademskom integritetu Crne Gore.

Saglasnost: Upotrebom sadržaja s oficijelnog sajta časopisa korisnik prihvata sve postavke i uslove koji određuju svako korišćenje i njegove posljedice.

  • Pretplata ili plaćanje po pregledu (PPV)

U cilju podsticanja uspješnije razmjene naučnih znanja i ideja, časopis Lingua Montenegrina pruža otvoren pristup svom cjelokupnom sadržaju.

Nije dopušteno sadržaj časopisa kopirati, distribuirati, mijenjati ili učiniti dostupnim trećoj strani u komercijalne svrhe.

  • Vlasništvo i(li) upravljanje

Izdavač: Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje           

Glavni i odgovorni urednik: Adnan Čirgić

Sekretar Redakcije: Milan Marković

Za izdavača: Milenko A. Perović

Lektura i korektura: Katarina Milonjić

Prijelom: Milutin Marković

Štampa: Golbi – Podgorica

Tiraž: 300

  • ISSN i / ili e-ISSN/ISSN-L časopisa

ISSN 1800-7007 = Lingua Montenegrina (Cetinje)

Journal DOIhttps://doi.org/10.46584/fcjk2020