Bibliografija Njegoš

Bibliografija Njegos

Bibliografija Njegoš ima 35.000 jedinica, svaka je sa notacijom, a ove jedinice su sa­držane u četiri toma: Njegoš u crnogorskim periodičnim publikacijama i zbornicima, Njegoš u južnoslovenskim kulturama, Nje­goš u južnoslovenskim periodičnim publi­kacijama i zbornicima (1833-2012), Nje­goš na stranim jezicima (engleski, ruski, češki, italijanski, njemački…) koje su izra­dili reprezentativni crnogorski bibliografi i renomirani stručnjaci Lidija Kaluđerović, Ljiljana Đorđević, Petar Krivokapić, Nada Drašković i Anđelka Martinović.

Bibliografska obrada rađena je po savre­menim međunarodnim standardima za obradu bibliotečke građe.

Nedavna izdanja