Bio-bibliografija Aleksandra Lesa Ivanovića

Bio-bibliografija Aleksandra Lesa Ivanovića Milenije Vračar sadrži 1243 bibliografskih jedinica vezanih za djelo crnogorskoga lirika Aleksandra Lesa Ivanovića.