Bio-bibliografija Čedomira Draškovića

Bio-bibliografija Čedomira Draškovića autorke Nade Drašković sadrži 1075 bibliografskih jedini­ca koje su sistematizovane u dvije glavne cjeline: Književnokritički rad Čedomira Draškovića i Li­teratura o Čedomiru Draškoviću. Knjiga je nastala povodom 65. godišnjice rođenja ovoga crnogor­skoga kulturnog poslenika.