Bio-bibliografija Krsta Pižurice

bio-bibliografija-krsta-pizurice

Bio-bibliografija Krsta Pižurice Nade Drašković sadrži 735 bibliografskih jedinica vezanih za naučni opus glasovitoga crnogorskog istoričara književnosti dr Krsta Pižurice.

Nedavna izdanja