Bio-Bibliografija Milorada Stojovića

Milorad Stojović je crnogorski književnik, neka­dašnji glavni urednik i direktor izdavačkog sekto­ra Grafičkog zavoda, gdje je bio jedan od urednika kultne biblioteke „Luča“, ali i još nekoliko edicija kao što su „Vrijeme i ljudi“, „Antej“, „Studije, kriti­ke, eseji“, „Susreti“, „Minjoni“. Osim angažovanja u prosvjeti i izdavačkoj djelatnosti, Stojović se ista­kao i kao književni kritičar i istoričar književnosti a takođe i kao pozorišni kritičar. Bio-bibliografija Milorada Stojovića sadrži oko 1550 bibliografskih jedinica, koje je autorka, Nada Drašković, podijelila u dvije glavne cjeline: Književni i drugi rad Milora­da Stojovića i Literatura o Miloradu Stojoviću.